اتوبوس های دوطبقه در طهران قدیم

25

 

در سال ۱۳۳۸ نخستین اتوبوس دوطبقه در ایران مونتاژ شد و به ناوگان عمومی پیوست. در سال ۱۳۹۱ نخستین اتوبوس دوطبقه گردشگری در ایران در مشهد آغاز به کار کرد.

اتوبوس دوطبقه نخستین بار در سال ۱۹۵۴ در لندن استفاده شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه