اتوبوس های دوطبقه در طهران قدیم

2743

 

در سال ۱۳۳۸ نخستین اتوبوس دوطبقه در ایران مونتاژ شد و به ناوگان عمومی پیوست. در سال ۱۳۹۱ نخستین اتوبوس دوطبقه گردشگری در ایران در مشهد آغاز به کار کرد.

اتوبوس دوطبقه نخستین بار در سال ۱۹۵۴ در لندن استفاده شد.

افزودن دیدگاه